Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Επετειακός Εορτασμός: Αναπαράστασις Μάχης Μεγάλου Σπηλαίου. 6 και 7 Ιουλίου 2024


Πρόσκλησις

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Τὴν Κυριακὴ 7.7.2024 θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἀναπαράστασις τῆς Μάχης τοῦ Μ. Σπηλαίου – τῆς συντριπτικῆς ἥττας τοῦ μεγίστου Στρατηλάτου Ἰμπραήμ εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιο, ὁ ὁποῖος, παρ΄ ὅλον τὸ ὅτι διέθετε ἐμπειρώτατους Γάλλους ἀξιωματικούς, κατετροπώθη εἰς τὸ Μέγα Σπήλιον ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ κληρικούς. Ἀπεμακρύνθη κατῃσχυμμένος τόσο πολύ, ὥστε καὶ αὐτὴ τὴν μάχη ποὺ εἶχε ξεκινήσει εἰς τὴν Μεσσηνία τελικῶς δὲν κατώρθωσε νὰ τὴν ὁλοκληρώσῃ καὶ τοιουτοτρόπως ἀπετεύχθη ἡ ἀναγκαστικὴ ἐγκατάστασις – μετοίκησις φανατικῶν μωαμεθανῶν Αἰγυπτίων εἰς τὴν Πελοπόννησο μὲ ἀπεριγράπτους συνεπείας δι΄ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐφαρμοζομένου τοῦ γνωμικοῦ «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται (Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.)»!!!!!!!!!

Ἂς δοξάζωμε τὸν δωροδότη Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸν καὶ τὴν Ὑπεραγία Αὐτοῦ Μητέρα Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρία, ποὺ δὲν ἐπέτρεψαν τὴν μετοίκησιν μωαμεθανῶν Αἰγυπτίων εἰς τὴν Πελοπόννησο.

Ὁ Ἰμπραὴμ ἄρχισε μὲν μιὰ μάχη εἰς τὴν Καλαμάτα, ἀλλὰ εἶχε κυριευθῆ κυριολεκτικὰ ἀπὸ τοιοῦτον πανικὸν ἀλλὰ καὶ εὐτελισμόν καὶ τὴν ἐγκατέλειψε καὶ αὐτὴ κακὴν κακῶς.

Οἱ υἱοὶ τῆς Ἄγαρ ἀπεθρασύνθησαν τόσο πολύ, οὕτως ὥστε μᾶς προτρέπουν νὰ παραγγέλωμε καὶ νὰ λαμβάνωμε τὸν ἐξοπλισμό μας διὰ τὴν θωράκισιν τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τῆς Ἄγαρ, μεθυσμένοι ὄντες ἀπὸ τὴν δοτὴ πολιτικὴ τῶν ἰθυνόντων κυβερνησάντων καὶ κυβερνώντων τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος μας.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἄσσου κ.κ. Τιμόθεος τὴν 1.6.24, φιλοξενούμενος τοῦ Ἱδρύματός μας ( ἴδ. Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου

εἰς τὴν Γενέτειρά του, Άροανία Καλαβρύτων 1η Ιουνίου 2024 https://www.fotgrammi.gr/γιορτή-αγίου-παύλου/14845/)

ἐπιστρέφων ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία πρὸς Πάτρα δὲν ἤθελε οὔτε 5 λεπτὰ νὰ σταθῇ εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιο. Ὅταν ὅμως τὸ ἐπισκέφθηκε, θεωρὼν ἅπαντα τὰ τιμαλφῆ καὶ ἀνεκτιμήτους θησαυροὺς τῆς Πίστεως μας καὶ τῆς Ἱστορίας μας καὶ τυχὼν τῆς φιλοξενίας τοῦ φίλου μας Ἡγουμένου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλινίκου, ἐνθουσιάσθηκε τόσον πολὺ ὥστε ἔμεινε ἄνω τῶν τριῶν ὡρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατός μας κ.κ. Ἱερώνυμος, συνεχίζων τὴν παράδοσιν τοῦ προκατόχου του ἀγωνιστοῦ κ.κ. Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ ὁ Ἡγούμενος τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Καλλίνικος 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΑΠΑΝΤΑΣ

εἰς τὴν Ἀναπαράστασιν τῆς Μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὴν Κυριακὴν 7.7.2023 ὡς τὸ συνημμένο πρόγραμμα. https://www.kalavrytapress.gr/επετειακός-εορτασμός-για-τη-νικηφόρα/

Τὸ Ἵδρυμά μας ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν παρακολουθεῖ τὸν ἐπετειακὸ αὐτὸν ἑορτασμόν.

Ἐφέτος, ἐπειδὴ πολλοὶ φίλοι ἐμαγεύθησαν ἀπὸ τὶς περιγραφές μας διὰ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν, σπεύδουν νὰ συμμετάσχουν. Διὰ τοῦτο τὸ Ἵδρυμά μας ναυλώνει λεωφορεῖο καὶ φιλοξενεῖ τοὺς συνεργάτες καὶ φίλους ἀπὸ τὸ Σάββατο 6.7.24 μὲ ἕνα προσκύνημα εἰς τὰ ἡρωικὰ χώματα τῆς Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας, μὲ διανυκτέρευσιν εἰς τοὺς χώρους τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων καὶ τὴν Κυριακὴ 7.7.24 παρακολούθησιν τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Μεγ.Σπηλαίου, τῆς Ἀναπαραστάσεως τῆς Μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου κλπ ἐκδηλώσεων.

Δραττόμεθα τῆς παρούσης εὐκαιρίας νὰ μνημονεύσωμε τὸν ἀείμνηστον Θεολόγον καὶ Νομικὸν Ἀθανάσιον Μπιλάλη (+19.6.2024), ἀνιδιοτελῆ συνεργάτη τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Σεβασμιωτάτου μας πρώην Καλαβρύτων κ.κ.Ἀμβροσίου, ἐθελοντικῶς ἀεὶ παρόντα.

Εἰς τὴν ἐπισυναπτόμενη φωτογραφία πίσω ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατόν μας διακρίνεται εἰς τὴν λιτανεία πρὸς τὸν Γενέθλιο τοῦ Ἁγ. Παύλου τὴν 22.5.1997 κατὰ τὴν Ἱστορικὴ Ἡμέρα τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ καὶ θερμὰ συλλυπητήρια ἐκ βάθους καρδίας. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴ τοῦ εὐγενέστατου, συμπαθέστατου καὶ ἰδεολόγου μακαριστοῦ Ἀθανασίου Μπιλάλη.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael