Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Δελτίο Τύπου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 12η του μήνα Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1 Έγκριση απολογισμού Δ’ τριμήνου Ν.Π.Δ.Δ 2023 Δήμου Βοίου

2 Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

4 Αποδοχή της αρ. 211/26-01-2024 Τροποποίησης της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003356 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης.

5 Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ.

6 Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ".

7 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ».

8 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

9 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της πράξης: «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Εργων του Δήμου Βοΐου στη σύνταξη μελετών (2024, 2025)» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

10 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής για τον ανοιχτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 285338

11 Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

12 Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου Δαϊναβά Αντιγόνη για τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Πενταλόφου.

13 Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Πενταλόφου.

14 Απόφαση καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ.

15 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αστικών ακινήτων στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΛΙ – ΓΡΙΒΑΣ στην Σιάτιστα.

16 Ορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου του δήμου Βοίου ενώπιον του Μικτού Δικαστηρίου Καστοριάς.

17 Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Βοίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

18 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου επί της οδού Αγίας Θεοδώρας αρ. 13 στην Θεσσαλονίκη.

19 Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αριθμ. 246/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

20 Ορισμός δικηγόρου για την συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Βοίου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

21 Παράταση μίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Θ. Τσόλια».

22 Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ»

23 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (6) ατόμων στο Δήμο Βοΐου, από 01/01/2024 έως 31/12/2024, μέσω της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Σιάτιστας Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004284 στο Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία 2021-2027’».

24 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων στο Δήμο Βοΐου, από 01/01/2024 έως 31/12/2024, μέσω της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004360 στο Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία 2021-2027’».

25 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Βοΐου, από 01/01/2024 έως 31/12/2024, μέσω της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Πενταλόφου Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004420 στο Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία 2021-2027’».

26 Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου Βοίου εκτός έδρας.

27 Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael