Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Αυτό μόνο ζη­τεί ο Θεός από σένα..

Αυτό μόνο ζη­τεί ο Θεός από σένα:

α) να πο­νέ­σει η καρ­διά σου, για τη λύπη που Του προ­ξέ­νη­σες (με τις αμαρ­τί­ες σου)
β) να μι­σή­σεις πε­ρισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλο την αμαρ­τία, μι­κρή και με­γά­λη
γ) να προ­σφέ­ρεις όλο τον εαυ­τόν σου σ’ Αυτόν και να δο­θείς με διά­θε­ση και καρ­δια­κή αγά­πη πάν­το­τε και για κάθε πράγ­μα στο θέ­λη­μά Του και στην υπο­τα­γή Του και
δ) να ελ­πί­ζεις και να έχεις στα­θε­ρή πί­στη, ότι Αυτός θα σε συγ­χω­ρέ­σει, θα σε κα­θα­ρί­σει και θα σε φυ­λά­ξει από όλους τους εχθρούς.

Δεν σου ζη­τά­ει ο Θεός να ανε­βείς το πιο ψηλό βου­νό.
Δεν σου ζη­τά­ει να πε­ρά­σεις κο­λυμ­πών­τας τον Ωκε­α­νό ή να σκά­ψεις τόσα και τόσα στρέμ­μα­τα γης ή να μεί­νεις νη­στι­κός ή να φο­ρέ­σεις τρί­χι­νο σάκ­κο.
Τί σου ζη­τά­ει;
Να εν­δια­φερ­θείς για τους άλ­λους, να μοι­ρά­σεις μαζί τους το ψωμί σου.
Σου ζη­τά­ει να στα­μα­τή­σεις τις αδι­κί­ες.
Πές μου, υπάρ­χει πιο εύ­κο­λο απ’ αυτό;
Αλλά και αν και αυτό το θε­ω­ρείς δύ­σκο­λο, σκέ­ψου τι βρα­βεία σε πε­ρι­μέ­νουν και τότε θα σου φα­νούν εύ­κο­λα.

ΠΗΓΗ - rimata-zois.gr


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael