Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 πrροσκαλείσθε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail και τηλεφωνικά στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 18/09/2023 και από ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Βοΐου και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» - Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της - Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

2 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

3 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».

4 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τροποποίηση σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».

5 Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».

6 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ».

7 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις)».

8 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΚΡΙΜΗΝΙ).

9 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».

10 Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση πλατείας εμπορίου στη Σιάτιστα».

11 Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Αγροτική οδοποιία στη ΔΕ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου».

12 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Σιάτιστας

13 Εγγραφή του Δήμου Βοΐου ως συνδρομητή στην εφημερίδα “Μαρκίδες Πούλιου”.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή των δύο τρίτων(2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση διεξάγεται με την κατεπείγουσα διαδικασία, διότι από τη μη έγκαιρη συζήτηση των εγγεγραμμένων θεμάτων, ελλοχεύει κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου, λόγω απώλειας προθεσμιών κλπ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ευανθία Νικολαΐδου

 

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael