Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 18η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατανομή τμήματος της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου.

2. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

3. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

4. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την παγία προκαταβολή έτους 2022.

5. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βοΐου.

6. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

7. Έγκριση ή μη υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη στήριξη του δήμου Βοΐου, στον όποιο λειτούργει δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

8. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας Δήμου

9. Έγκριση της αριθμ. 21/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022».

10. Παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου του Δήμου Βοΐου στην ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

12. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΛΑΔΙΑ».

14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

15. Οικονομική ενίσχυση άπορου πολίτη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael