Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.

2 Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3 Παραλαβή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Βοΐου (ΣΔΑΕΚ). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Παραλαβή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βοΐου (ΣΔΚΟ). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

5 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Πρόσληψη δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 Υποβολή αιτήματος προς την 3η ΥΠΕ για την παραχώρηση αιθουσών του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου, στο Δήμο Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

8 Διατήρηση θέσης περιπτέρου ή μη λόγω παράδοσης της σχετικής άδειας, στην Κοινότητα Γαλατινής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

9 Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς της Εράτυρας λόγω της αργίας της 28ης/10/2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

10 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στα Σχολικά Συμβούλια. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

11 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΒΟ. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

12 Αιτήσεις

· Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων. 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

 

 

 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael