Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»: Νέα Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την Πυρόπληκτη Εύβοια

Ἔφθασε ἡ πρώτη βοήθεια στὴν Βόρια Εὔβοια καὶ οἱ παραλῆπτες μᾶς εὐχαριστοῦν.

Ἐντὸς αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος ἀναχωρεῖ νέα ἀποστολή προς διανομὴ στοὺς πυρόπληκτους ἀδελφούς….

Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀναζητοῦμε κυρίως ἠλεκτρικὰ εἴδη ἐν λειτουργίᾳ (ψυγεῖα, φοῦρνοι, φουρνάκια, ἀνεμιστῆρες) κλπ πρακτικὰ εἴδη.

Οἱ δεινοπαθοῦντες συνάνθρωποι μας ἔχουν μεγίστη ἀνάγκη ἀπὸ τὰ ψυγεῖα καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλη ἠλεκτρικὴ συσκευή. Ἀναμένουμε ὑπερκατεπειγόντως.

Ἡ ἰσόβια Γενικὴ Γραμματεὺς καὶ ὁ Πρόεδρος εἶναι διατεθειμένοι ἀκόμη καὶ νὰ ξενυχτούν διὰ νὰ καθορίζωνται τὰ πάντα.

Ἔργον οὐδὲν ὄνειδος , ἀεργεῖ εἶ ὄνειδος.

Πρέπει νὰ ντρεπώμεθα μόνο ὅταν ἀδιαφοροῦμε.

Ἡ Σοφία Σειρἀχ μᾶς ἐπιτάσσει «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

Καθὼς καὶ ὁ Ἰωάννης Πολέμης:

«Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε στὴν πίστη ἀπάνω τὴν ἐλπίδα. Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

Ἀκόμη καὶ ὁ Καλλῖνος (8ος αἰ. π.Χ.), κοκκίνιζε καὶ ἀπελπισμένος κραύγαζε εἰς τοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι ;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη ;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα ;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael