Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο.

2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο.

3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατειών Δήμου Βοΐου.

5. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων της συστάδας 2γ του Δημοτικού Δάσους Σισανίου του Δήμου Βοΐου.

6. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων του Συνιδιόκτητου, κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας για το έτος 2021.

7. Έγκριση παράτασης έξι (6) μηνών της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου, της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου και της Δ.Υ.ΠΡΑ Α.Ε με τίλτο: «Υδροδότηης των οικισμών Βοΐου από το φράγμα της Πραμόριτσας.

8. Πληρωμή δαπάνης κληροδοτήματος του κληροδοτήματος με την επωνυμία: Κληροδότημα Αλεξάνδρου και Καλλιθέας Καρούτα».

9. Αίτημα του κληροδοτήματος «ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΙΖΙΩΤΗ» για δανειοδότησή του από το κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ»

10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 180061)- Κατακύρωση της σύμβασης.

11. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης» (Α/Α: 180626).

12. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο κοινοτικό κτίριο Κλήματος στην ΤΚ Αξιοκάστρου του Δ. Βοΐου».

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΑΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 50μ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ.

14. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου για συμμετοχή του Δήμου Βοΐου σε επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο.

15. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael