Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Φιλοξενεία Πολυαρχιερατική Ι. Πανήγυρις Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου, εις την γενέτειρα του Αροανία Καλαβρὐτων


Πρόσκληση – Φιλοξενεία 3.7.2021 Ιερά Πολυαρχιερατική Πανήγυρις Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Πολιούχου Τριπόλεως, Αροανία Καλαβρύτων Ἰδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ


ΠΡΟΣ ὅλους τοὺς φίλους τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ὁ Σεβασμιώτατός μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος πρότεινε καὶ ὀργανώνει τὴν Πολυαρχιερατικὴ Πανήγυριν καὶ ἀσμένως ἀπεδέχθημεν νὰ τιμήσωμε εἰς αὐτὴν τὴν ἡμερομηνία τὸν Ἅγιον μας, γιὰ τὸν ὁποῖον, ὡς γνωστόν, τὸ Ἵδρυμά μας ἀνήγειρε ἐκ θεμελίων μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸν Ναόν, Πνευματικὸν Κέντρον, Ξενῶνες καὶ Μουσεῖον καὶ ἀνεπαλαίωσε τὸ γενέθλιον αὐτοῦ οἴκημα.
Θὰ παρευρεθῇ καὶ ὁ πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Θὰ εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ τιμὴ γιὰ ἐμᾶς νὰ φιλοξενήσουμε ὅλους τοὺς φίλους.

Θὰ τηρηθοῦν ὅλες οἱ ὑγειονομικὲς ὁδηγίες.

Ἀφ’ἑσπέρας 2.7.2021 θὰ τελεσθῇ ὁ Ἑσπερινὸς ὥρα 19.30.

Τὴν 3.7.2021 μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, θὰ γίνῃ ἡ λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον.

Θὰ ἀκολουθήσῃ σύντομη ἀναφορὰ εἰς τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐπίδοσις ἐπὶ μέρους βραβεύσεων καὶ θὰ παρατεθῇ γεῦμα γιὰ ὅλους δωρεάν.

Ἡ ἀναχώρησις τῶν προσφιλῶν προσκεκλημένων – φιλοξενουμένων θὰ γίνῃ περὶ τὴν 15.30 μὲ ἐπίσκεψιν τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Ἁγ. Λαύρας, τοῦ τόπου Θυσίας τῶν Καλαβρυτινῶν καὶ τοῦ μεγαλοπρεποῦς Μεγάλου Σπηλαίου.

Διερχόμενοι ὅλοι δυσκολώτατες ἡμέρες καὶ λίαν προβληματισμένοι, εἶναι μία εὐτυχὴς εὐκαιρία νὰ συναντηθοῦμε πάλι εἰς τὴν γραφικὴ Ἀροανία καὶ νὰ προσευχηθοῦμε θερμά, ὥστε νὰ ἐπιστρέψωμε σὲ καλύτερες ἡμέρες, σὲ μία ζωὴ ἥσυχη καὶ χωρὶς τὰ σημερινὰ ἀποπνικτικά ἄγχη, ἕκαστος στὸν τομέα του καὶ ὅλοι μαζὶ κοντὰ στὸν Ἀναστάντα καὶ Ἀναληφθέντα Χριστόν, προασπιζόμενοι τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας (ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον πίστιν, ἀδιάφθορον οἰκογένειαν καὶ ἀκεραία Πατρίδα).

Ἐπισυνάπτομε μία περιληπτικὴ ἐνημέρωσι περὶ τῶν προσφάτων δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας.

Μὲ θερμοτάτους ἐγκαρδίους χαιρετισμοὺς

Ὁ μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος Ὅμιλος τῶν Πνευματικῶν
καὶ Κοινωφελῶν φορέων μας :
1) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
2) Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
3) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
4)Φωτεινὴ Γραμμή

Τηλ. 2103254321

Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Ενημερωτική Εορτή Αγ.Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου 3.7.2021

ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ἄκρως ἄνισο ΑΓΩΝΑ μας :
γιὰ ἐπανειλημμένες ἐνημερώσεις πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21 (ποὺ δυστυχῶς καρκινοβατεῖ, διότι οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι δαιμονίζονται παντοιοτρόπως),

γιὰ τὶς ἀθλοθετήσεις βραβείων συνολικοῦ ὕψους 10.000 Εὐρὼ διὰ νέους,

γιὰ τὴν ἔκδοσιν καὶ κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων Ἐθνεγερτηρίων χαρτῶν σχετικῶν μὲ τὸ 1821,

γιὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» ποὺ συνεχίζομε νὰ ἐκδίδωμε καὶ νὰ ἀποστέλλωμε δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, παρὰ τὰ ἀπαγορευτικὰ τεράστια ἔξοδα,

ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν πρόσφατον ἀνάληψιν νομικῆς καὶ ἠθικῆς ἐμπράκτου συμπαραστάσεως κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καταδιωκομένων διὰ λόγους ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ προστίμου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἰερωνύμου ποὺ τοῦ ἐπέβαλον ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, διότι ἐτήρησε τὸ ἀκραιφνές, Ὀρθόδοξον πατροπαράδοτον ἔθιμον καὶ ἔρριξε τὸν τίμιον Σταυρὸν στὴν θάλασσα τὰ Θεοφάνεια τοῦ 2021,

ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΝ γιὰ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ, διότι ἡ ἔλλειψις ἐθελοντῶν καὶ ἀκριβοαμειβομένου προσωπικοῦ μὲ σωστὰ ἑλληνικὰ δυσκολεύουν τὸ ἔργον τὰ μέγιστα…

Ἄν θελήσουν νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ φίλοι ὅτι αὐτὸ τὸ κατεπεῖγον αἴτημα δὲν εἶναι γιὰ τὸ Α ἤ Β πρόσωπον ἤ φορέα ἀλλὰ γιὰ τὸ σύνολον, ἴσως δοῦμε καλύτερες ἡμέρες, διότι εἶναι πολὺ λυπηρὸν ἀκόμη καὶ φίλοι καὶ ἐπιστήθιοι ἀδελφοὶ νὰ ἐκλαμβάνουν αὐτὲς τὶς τεράστιες προσπάθειές μας ὡς «προσωπικὲς ὑποθέσεις» μας. Δὲν ζητήσαμε καὶ δὲν αἰτούμεθα τὴν προσωπικὴ ἤ οἰκογενειακὴ προβολή.

Κλείνοντας, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ κάνουμε μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή, σὰν εἶδος ἐκκλήσεως, (θερμῶς παρακαλοῦμε προσεκτικὴ ἀνάγνωσιν), πρὸς ἀντίκρουσιν τῶν συνεχιζομένων λασπολογιῶν καὶ ἐνίσχυσιν ὅσων πιθανῶς προβληματίζονται, ἄν πρέπει νὰ συμπαρίστανται στὶς μακροχρόνιες καὶ δραματικὲς προσπάθειές μας πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀναγκαζόμεθα καὶ ἐμεῖς νὰ ἀναφωνίσωμε, ὅπως καὶ τὸ σκεῦος ἐκλογῆς, ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος : «γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε…» (Κορινθ. Β’, ιβ, 11).

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη, ἀποκρύπταμε τοὺς ἐπαίνους καὶ τὰ παράσημα ποὺ λαμβάνομε ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντας, παρ’ ὅλον ὅτι παραδείγματος χάριν ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Λεονίντ Ντανύλοβιτς Κούτσμα εἰς τὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τὸ 2002 ποὺ μετεδόθη ἀπὸ ὅλα τὰ ΜΜΕ τῆς πρώην Σοβιετίας ἀνέφερε :

«Εὐχαριστοῦμε τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ,,ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, διότι μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν ρωσσικὴν γλῶσσαν διὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά».

Ποῖοι ἡγέτες ἄλλων χωρῶν ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ ὁμιλοῦν γιὰ πνευματικὴ ἀναγέννησιν; Παρακαλοῦμε ἀναφέρατέ μας τὰ ὀνόματά των νὰ τοὺς στήσωμε ἀνδριάντες.

Ἐνῷ ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβέστατος Πατριάρχης τῆς Σερβίας ὅσιος κυρὸς Παῦλος μᾶς ἔδωσε προσωπικῶς τὸ ἀνώτατο παράσημο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα (https://www.fotgrammi.gr/διορθόδοξος-σύνδεσμος-απόστολος-παύ/το-παράσημο-του-αγ-σάββα-της-σερβικής-ε/)
ποὺ τὸ ἔχουν λάβει ἐλάχιστοι. μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐγίναμε αἰθεροβάμονες. Ὡς γνωστόν, ἐφέραμε ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας ἐκ τεσσάρων Μητροπολιτῶν καὶ τὸν ἴδιον τὸν Πρωτοσύγκελον τοῦ ὁσίου Πατριάρχου κυροῦ Παύλου καὶ συλλειτούργησαν στὴν Ἁγίαν Λαύρα τὴν 25.3.1995.

Κάθε χρόνον προσκαλούσαμε καὶ ἐφιλοξενούσαμε χιλιάδες Ὀρθόδοξα παιδιὰ ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ δημιουργούσαμε «πρέσβεις» καί «ἀποστόλους» τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων.

Ὑπήρξαμε ἡ μοναδικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρημένη εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων πρὸ τοῦ ἔτους 2000. Ἐλαμβάναμε κάθε ἔτος, παρὰ τά «ἐμπάργκο», ἐγκρίσεις ἀπὸ τὸν ΟΗΕ διὰ χιλιάδες τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν. Ἀπὸ τὶς ποσότητες αὐτὲς παραχωρούσαμε καὶ εἰς ἄλλους φορεῖς ποὺ δὲν εἶχαν ἄδεια τοῦ ΟΗΕ νὰ κάνουν χρῆσιν, π.χ. εἰς τὶς Μητροπόλεις Φλωρίνης, Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου καὶ λοιποὺς φορεῖς. Ἐπειδὴ διαπιστώναμε ὅτι ἀκόμη καὶ τό «Ἑλληνικὸ Καραβάνι Ἀλληλεγύης» (ἡ γνωστὴ ὀργάνωσις ποὺ ἱδρύθηκε τὸν καιρὸ τοῦ πολέμου τῆς διαλύσεως τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας ἀπὸ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὰς ὅλων τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων) ἀπέστελλε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες εἰς θύλακες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ὅπου ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι, τοὺς ἐδίδαμε μέρος τῶν ἰδικῶν μας ἐγκρίσεων.

Μέχρι τώρα ἀπεστείλαμε ἄνω τῶν 85.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Ἀκόμη καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄μᾶς ἐφιλοξένησε τότε τοὺς τραυματίες πολέμου Ὀρθοδόξους Σέρβους στὶς κατασκηνώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καὶ Λεβαδείας.

Τὸ ποίημα τῆς σερβιδούλας ἀπὸ τὴν Ἑρζεγοβίνη Ἕλενας Μίτσεβιτς εἶχε συγκινήσει τόσον πολὺ τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, ὥστε ἦταν ἀδύνατον νὰ συγκρατήσῃ τὰ πραγματικὰ ἐνσυνείδητα δάκρυα του (https://www.fotgrammi.gr/ διορθόδοξος-σύνδεσμος-απόστολος-παύ/τo-ποίημα-τhς-σερβιδούλας-από-την-ερζεγο/)

Ἀπευθυνόμεθα πάλι στὴν ἀγάπη σας καὶ σᾶς παρακαλοῦμε ἐκ μέσης καρδίας νὰ σπεύσετε νὰ συντρέξετε εἰς τὸ βαρύτατον ἔργον τοῦ Ὁμίλου τῶν φορέων μας.

Μὲ θερμοτάτους ἐγκαρδίους χαιρετισμοὺς

Ὁ μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος Ὅμιλος τῶν Πνευματικῶν
καὶ Κοινωφελῶν φορέων μας :
1) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
2) Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
3) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
4) Φωτεινὴ Γραμμή τηλ. 210 3254321
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael