Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 11 Μαΐου 2021


Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 11-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Μίσθωση αστικού ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας Εράτυρας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Παραχώρηση χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου μέχρι 31.10.2021 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.

4 Απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21,6 MW στη θέση “Κορυφή Βλάστη” των Τ.Κ. Εράτυρας & Ναμάτων, της Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

5 Χορήγηση υποτροφιών σε ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ που αρίστευσαν κατά τα έτη 2019-202 (2018-2019) και 2020-2021 (2019-2020) από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6 2η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

7 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας-ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

8 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β’ τριμήνου έτους 2020. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

9 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ’ τριμήνου έτους 2020. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

10 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ’ τριμήνου έτους 2020. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

11 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου και διπλοεγγραφών. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

12 Αποδοχή εκθέσεων εκτίμησης των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

13 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Γαλατινής. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

14 Εκμίσθωση Κοινοτικού Καταστήματος Κλεισώριας. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

15 Χορήγηση βεβαιώσεων για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2020 -2021. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

16 Έγκριση κοπής δένδρων στους οικισμούς Τσοτυλίου, Καλονερίου και Νεάπολης. - Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.

17 Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδηςhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια