Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Τάμα του Έθνους Στο Πεδίο του Άρεως - Το Μνημείο της Παλιγγενεσίας

Διαφορές 1930 - 2021, ΜΕΡΟΣ (Α)

Ἡ Πατρίδα καὶ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ἀναμένουν κατεπειγόντως τὸ Μνημεῖο εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν.

(Συμπληρωματική – ἀπαραίτητη ἀνασκόπισις –σπουδαιότατα νέα ἱστορικὰ στοιχεῖα)

Ἐν συνεχείᾳ τῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἀναλυτικῶς ἀναφέρομε εἰς τὰ τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ἰδίως εἰς τὰ τεύχη 69 καὶ 70, ἀναλύομε κατωτέρω ΤΙ ΔΙΕΔΡΑΜΑΤΙΣΘΗ τὴν 1η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς

τοποθετήσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ μνημείου τὴν 30.3.1930 εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Κάθε φίλος ἄς ἐξάγει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὶς διαφορὲς τῆς 1ης μὲ τὴν 2η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ…

Τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21, ὡς γνωστόν, ἦταν μία εὐχὴ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τους μὲ πρωτεργάτη τὸν στρατηλάτη Θεόδωρο Κολοκοτρώνη: «Σωτῆρα Χριστὲ σῶσε μας ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατοχὴ καὶ γιὰ εὐγνωμοσύνη θὰ σοῦ κτίσουμε μία ἐκκλησία στὸ ὄνομά σου».

Ἀπὸ εὐχὴ ἔγινε ὁμόφωνο Ψήφισμα στὴν Δ’Ἐθνοσυνέλευσιν τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἄργος (ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Καποδίστριας) καὶ κορυφώθηκε σὲ Νόμους τοῦ Ὄθωνα.

Ἡ διοργάνωσις τῶν ἐκδηλώσεων τῆς πρώτης ἑκατονταετηρίδος ἀνετέθη εἰς τὴν ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ, προετοιμάσθηκε καὶ ἐξετελέσθη μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια.

Ὅσον ὅμως γρήγορα ἐξελίχθηκε πρὸς πραγματοποίησιν τὰ πρῶτα χρόνια, τόσον παρεμβάλλονται πολλὲς τροχοπέδες ποὺ τὸ φρενάρουν συνεχῶς.

Α.Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΕΤΕΘΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΗΝ 30.3.1930...


η συνέχεια ΕΔΩ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael