Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021


Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η του μήνα Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2021.

2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ 3635/Β΄/27-08-2018).

3. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

5. Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων»

6. Έγκριση πρακτικού κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας».

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης και Δήμου Βοΐου για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ" - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

8. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 95322).

9. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 95326)

10. Έγκριση της αριθμ. 1042/2021 απόφασης Δημάρχου περί «Εξουσιοδότηση δικηγόρου».

11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

12. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 5-04-2021 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael