Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:71342/06.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, έτους 2021, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 355/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

2. Έγκριση σχεδίου κατάρτισης του Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) που συνοψίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021.

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) για «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βοΐου (ΣΔΚΟ).

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Λ.Ε.Τ.Α) για «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Βοΐου (ΣΔΑΕΚ).

5. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

6. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

7. Αποδοχή της αρ. 201.6 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: " ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»", σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2465023270), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι την 04-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες.

Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια