Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου
2. Ανάθεση έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΟΥΤΑ»
3. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
4. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
6. Ανάκληση της αριθμ. 27/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Εξουσιοδότηση δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεση του Δήμου
8. Αποδοχή δωρεάς χρήσης μηχανήματος της Π.Ε Γρεβενών.
9. Έγκριση της αριθμ. 25/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020».
10. Έγκριση της αριθμ. 26/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020».
11. Επιστροφή μέρους καταβληθέντων τελών από χρήση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
12. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο .
13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και υποβολή πρότασης της πράξης: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» - με τίτλο: «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael