Πρόγραμμα αγιασμών των σχολείων στο Βοΐο


ΑΣΚΙΟ
Γαλατινή
09:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Εράτυρα
10:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Καλονέρι – Μικρόκαστρο
09:30: Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου (Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)
10:30: Δημοτικό Σχολείο Μικρόκαστρο (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)

ΝΕΑΠΟΛΗ
09:00: Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο
11:30: Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
09:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:00: Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ
09:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
12:30: Γυμνάσιο - Λύκειο