Σιάτιστα: Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Το πρόγραμμα αγιασμών σχολείων στη Σιάτιστα

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Νηπιαγωγεία
09:00: 1ο Νηπιαγωγείο
09:00: 2ο Νηπιαγωγείο
08:30: 3ο Νηπιαγωγείο
09:00: 4ο Νηπιαγωγείο

Δημοτικά Σχολεία
08:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο
10:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο
09:15: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια - Λύκεια
08:30: Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου
09:15: ΕΠΑΛ
10:45: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο