π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος: Η Παναγιά μαςΜέσα στὴν Παναγία μας ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως συναντήθηκαν ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ἄνθρωπος καὶ σώθηκε ὁ Ἄνθρωπος. 

Γι' αὐτὸ οἱ Πατέρες μας τὴν ὀνομάζουν "μεθ-όριο" κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου καὶ αἰτία τῆς θεώσεώς μας. 

Ἡ ὑπακοή της στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀνώτερη κι ἀπὸ τὸν θάνατο, διότι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀνύπαντρη ἔγκυος σήμαινε λιθοβολισμό. 

Ἂς μᾶς σκεπάζει καὶ φρουρεῖ ἡ Παναγιά μας μὲ τὴν παν-άγια ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη της ἀπὸ τὸν "ἑαυτούλη" μας καὶ τὶς πλάνες του. 

Καλὴ Παναγία σὲ ὅλους μας, φίλοι μου!