Σιάτιστα: Βραδιά θερινού κινηματογράφου, την Τρίτη 13 Αὐγούστου 2019
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ