Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Με λαμπρότητα εορτάσθη ο πολιούχος Τριπόλεως και προστάτης Αρκαδίας και Αχαίας Άγιος Παύλος

Μὲ ἰδιαίτερη καὶ μοναδικὴ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἐφέτος ὁ πολιοῦχος Τριπόλεως καὶ προστάτης Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας Ἁγ. Παῦλος εἰς τὴν γενέτειρα του, τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (ἤ Σοπωτό).

Ὁ ἑσπερινὸς ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ ἰθαγενοῦς μὲν Ἰνδιάνου, εἰς τὴν οὐσίαν δὲ εἰς τὴν ψυχὴν Ἕλληνα καὶ πραγματικοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ἀσσου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεξικοῦ κ.κ. Τιμοθέου.

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα ἐχοροστάτησε ὁ φιλοξενούμενος Ἐπίσκοπος κ.κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν Θεῖον λόγον, μετὰ τοῦ οἰκείου

Σεβασμιωτάτου μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου, μετὰ πλήθους ἱερέων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Παν. Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου Σπανοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Λαύρας, τοῦ πολιοῦ πρ. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μπλάθρα, τοῦ γενναίου μαχητοῦ Παν. Ἀρχιμανδρίτου π. Σεραφεὶμ Δημητρίου Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, καὶ ἄλλων. 

Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. κ. Ἀντώνιον, πανάξιον τέκνον καὶ διάδοχον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου ἐκπροσώπησε ὁ πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Χρήστου, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱ. Μ. Γλυφάδας. 

Μᾶς ἐτίμησαν διὰ τῆς παρουσίας των ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Πεζικοῦ κ. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Ἀντιστρατήγου Δημητρίου Χούπη, ὁ πλωτάρχης (Ε) κ. Δημήτριος Παπαδάτος ΠΝ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ Ἀντιναυάρχου κ. Δημητρίου Ἐλευθερίου Κατάρα ΠΝ, καὶ ἀπὸ τὸ Ἀστ. Τμ. Κλειτορίας Καλαβρύτων ὁ Ὑποδιοικ. κ. Ἀλέξανδρος Βλάχος.

Δυστυχῶς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Τοπ. Κοινότητος Ἀροανίας κ. Κων/νον Λουρίδα καὶ τὸν πρώην κ. Σπυρ. Κουρὴ καὶ τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Σοπωτινῶν κ. Τάκη Μοῦλο, ἔλειψαν οἱ τοπικὲς ἀρχὲς καὶ τὰ τοπικὰ ΜΜΕ.

Ἀντ’αὐτῶν προσῆλθαν καὶ μᾶς ἐτίμησαν ἀπὸ τὴν Καλαμάτα ὁ Πρόεδρος τῆς «Μεσσηνιακῆς Ἀμφυκτιονίας» κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ἀδελφὸς τοῦ ἀειμνήστου μέλους μας Θεοδώρου Μπαζίγου καὶ συνεργάτης τῆς δραστηρίας κ. Θεοδώρας Γιαννίτση, Διεθύντριας τοῦ Κέντρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμιοῦ Μόσχας θερμῆς πρέσβειρας Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. 

Παρόν, ὅπως πάντοτε, καὶ ὁ σεμνὸς ἐπ. Ἀρεοπαγίτης ἐξ Ἀροανίας καταγόμενος κ. Ἀνδρέας Τσόλιας, ἐπίσης ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Δημήτριος Βόγγολης Πρόεδρος τῆς International Hellenic Association, ὁ πρ. Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ. Ἠλίας Μπάκος μετὰ τῆς εὐγενεστάτης συζύγου του, ὁ Δρ. Ὀδοντιατρικῆς καὶ Ἐρευνητὴς κ. Κων/νος Βαρδάκας, ἡ Ἐπ. Διευθύντρια τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν κ. Παναγιώτα Βαρνάκου, ἡ Διευθύντρια τῶν πραγματικῶς Παιδαγωγικῶν Σχολῶν Χατζήβεη κ. Γεωργία Χατζήβεη καὶ πολλοὶ ἄλλοι διὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἐπανέλθωμε αὔριο, καθὼς καὶ δι’ὅλο τὸ πρόγραμμα.

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἐνθουσιάσθησαν μὲ τὴν φιλοξενία ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Καλαβρύτων κ. Ἱερωνύμου, μὲ τὸν θερμὸν καὶ ἐνθαρρυντικὸ λόγον τοῦ Ἐπισκόπου Ἄσσου κ. Τιμοθέου, μὲ τὰ συγκινητικὰ ἄσματα τοῦ π. Γεωργίου Μπλάθρα, μὲ τοὺς θαρραλέους λόγους τοῦ π. Σεραφεὶμ Δημητρίου, μὲ τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐκ Κέρτεζης Καλαβρύτων κ. Κων/νου Ζαφειρόπουλου καὶ λοιπὰ, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν αὔριο.

Τὴν καλλιτεχνικὴ βιντεοσκόπησιν ἔκανε, ὅπως πάντα, ὁ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνεκτίμητος καὶ πολυτιμότατος - εὐγενέστατος καὶ ἄκρως εὐσυνείδητος κ. Λεωνίδας Δρογκάρης.

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael