Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1 Έγκριση εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Βοίου Α’ τριμήνου 2024

2 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

3 Αποδοχή της αρ. 1284/02-05-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007567 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»

4 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ»

5 Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ»

6 Α. Έγκριση ή μη σύναψης της σύμβασης «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα για τη διεξαγωγή μουσικού φεστιβάλ FIESTA VOIO» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 7230/2024 μελέτης του τμήματος προμηθειών, Β. Τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών.

7 Έγκριση παράτασης – παραχώρησης αυτοκινήτου στον δήμο Σερβίων (Απορριμματοφόρο).

8 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βοϊου (ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ.)

9 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου – Ωδείο Σιάτιστας ( άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017 ).

10 Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας – πυροπροστασίας έτους 2024.

11 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και της– Εξειδίκευση πίστωσης.

12 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Μ για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

13 Εισήγηση χορήγησης 2ηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ.

14 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον δήμο Βοίου κατά την περίοδο 2024-2025.

15 Κληροδότημα «Ιωάννη Θ. Τσόλια» - Διακανονισμός οφειλής από μισθώματα, ανανέωση μίσθωσης.

16 Κληροδότημα «Ιωάννη Σ. Μήλιου» - Ορισμός διαχειριστή τραπεζικού λογαρισμού.

17 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2024 απόφασης και λήψη νέας για την μετατόπιση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Εράτυρας

18 Ανάκληση της αριθμ. 100/2024 απόφασης: «Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

19 Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

20 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου.

21 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Σ. Μήλιου.

22 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Γ. Διβανόπουλου.

23 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη.

24 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Ι. Τσιόλια.

25 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα.

26 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αριστείδη Γάρου.

27 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αθηνάς Γκιζιώτη.

28 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Ελένης Γκαγκαράτσα.

29 Κληροδότημα «Ιωάννη Θ. Τσόλια» - ανάθεση καθαρισμού από χόρτα της Κοινότητας Κριμηνίου – εξυπηρέτηση σκοπού.

30 Αποδοχή δωρεάς φωτοβολταικού συστήματος και φορτιστή EV.

31 Δαπάνες που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.

32 Ανάθεση εκτίμησης ζημιών σε πιστοποιημένο εκτιμητή από το κληροδότημα «Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα»

33 Αίτηση πολίτη.

34 Διαγραφή οφειλής (Τέλης).

35 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας.

36 Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael