Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Ο π. Βασίλειος για το Χριστό: «Ας συσταυρωθούμε μαζί Του, ας συνταφούμε, για να συναναστηθούμε»

Ἀπρίλιος 2024  - Ἕνα κάθε μήνα.

Ὁ Ἅγιος εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ ἠγαπημένος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, σὲ μία ἔξαρσή του περὶ τοῦ Θεοῦ, μᾶς λέει ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι». Δὲν ἀγαπᾶ ἁπλῶς, ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἀγάπη. Καὶ ὅ,τι θέλει εἶναι ἀγάπη, καὶ ὅ,τι πράττει εἶναι ἀγάπη.

Ἀπὸ ἀγάπη δημιούργησε τὸν πνευματικὸ καὶ ὑλικὸ κόσμο.

Ἀπὸ ἀγάπη δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ μετέχει τῆς μακαριότητάς Του.

Ἀπὸ ἀγάπη, μετὰ τὴν πτώση, ἐπέτρεψε τὸν θάνατο, «ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται».

Ἀπὸ ἀγάπη σαρκώνεται, γίνεται ἄνθρωπος, πλήττεται ἀπὸ τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων, καταδέχεται ἐπονείδιστο σταυρικὸ θάνατο.

Ἀπὸ ἀγάπη ἀνασταίνεται, γιὰ νὰ ἀναστήσει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἀφθαρτίζει τὴν ὑλικὴ σάρκα ποὺ προσέλαβε, γιὰ νὰ ἀφθαρτοποιήσει τὸ σύμπαν ὁλόκληρο.

Ἀπὸ ἀγάπη κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀθάνατο καὶ μέτοχο τῆς δικῆς Του μακαριότητας.

Ἀπὸ ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο θεό.

Αὐτὲς τὶς μέρες, ἡ Ἐκκλησία μας, μὲ τὶς ἀκολουθίες της, μὲ τὴ νηστεία, μὲ τὰ γεγονότα ποὺ προβάλλει, μᾶς προετοιμάζει νὰ δεχθοῦμε καὶ νὰ συμμετάσχουμε στὸ Πάθος καὶ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.  Ἄς φιλοτιμηθοῦμε νὰ συμπορευθοῦμε στὴ δική Του πορεία. Ἄς συσταυρωθοῦμε μαζί Του, ἄς συνταφοῦμε, γιὰ νὰ συναναστηθοῦμε.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Θὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε ἔτσι, μόνο ἐὰν τὸν ἀγαπήσουμε.

Ὅλα ὅσα ἔκανε ὁ Χριστὸς γιά μᾶς, τὰ ἔκανε ἐπειδή μᾶς ἀγάπησε.

Ἂς ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτὴ τὴν ἀγάπη Του.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael