Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έγκριση επέμβασης στο χώρο του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χρήστος – Δήμαρχος Βοίου

2. Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. – Δήμαρχος Βοίου

3. Ψήφισμα του ΔΣ συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα των γουνοποιών για οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία. Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. – Πρόεδρος Δ.Σ

4. Αίτημα από την Β/θμια σχολική επιτροπή για πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυξημένων εξόδων (θέρμανση) - Εισηγητής κ. Κυβέλος Ν.

5. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2023 -Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Βοίου 2023 -Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

7. Έγκριση απολογισμού Δ’ τριμήνου Ν.Π.Δ.Δ 2023 Δήμου Βοίου -Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

8. 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 5131961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» - Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

9. Ορισμός εκπροσώπων των δήμων – Μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος στο Δ.Σ της εταιρείας - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. – Δήμαρχος Βοίου

10. Χορήγηση παράτασης υλοτομίας του τμήματος 3 Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου του Δήμου Βοΐου - Εισηγητής ο κ. Παραλής Χ.

11. Σύσταση ειδικής Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

12. Ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής του Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

13. Σύσταση επιτροπής παράδοσης – παραλαβής της ΔΗΚΕΒΟ στον δήμο Βοίου – Ορισμός μελών - Εισηγητής ο Ζιμπιλίδης Α. – Πρόεδρος Δ.Σ

14. Ορισμός εκπροσώπου στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

15. Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στην Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος Βοίου

16. Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τσιστοπούλειου Διοικητηρίου - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος Βοίου

17. Εκμίσθωση ακινήτου-δημοτικού τυροκομείου Γαλατινής - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος Βοίου

18. Έγκριση τοποθέτησης του μνημείου για την Γενοκτονία των Ποντίων στην Νεάπολη - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος Βοίου

19. Αποδοχής ποσού - δωρεάς (3.500,00 ευρώ ) από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης - Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

20. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

21. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Σιάτιστας Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

22. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

23. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Πενταλόφου Δήμου Βοΐου - Εισηγητής η κα Γκέσου Π.

24. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού - Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση της αριθμ. 2/2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β - Εισηγητής ο Ζιμπιλίδης Α. – Πρόεδρος Δ.Σ

26. Έγκριση της αριθμ. 30/2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β- Εισηγητής ο Ζιμπιλίδης Α. – Πρόεδρος Δ.Σ

27. Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών της ΔΗΚΕΒΟ – Ορισμός υπαλλήλου - Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

28. Τοποθέτηση νέου μετρητή ΔΕΗ στο Δημαρχείο Σιάτιστας - Εισηγητής κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

29. Αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής στο Σισάνι - Εισηγητής ο Ζιμπιλίδης Α. – Πρόεδρος Δ.Σ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael