Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

ΑΣΕΠ: Αλλαγές για τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

 

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 1.213 μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, το ΑΣΕΠ προχώρησε σε τροποποίηση της Προκήρυξης 1K/2024.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ΦΕΚ, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υπογράφει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάννου, διευκρινίζει λεπτομέρειες σχετικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες- υποψήφιοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

Επίσης διευκρινίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις βεβαιώσεις που πρέπει να προσκομίσουν, οι υποψήφιοι, οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα τρόφιμου Βρεφοκομείου ή Ορφανοτροφείου.

Σύμφωνα με την απόφαση για την πρώτη κατηγορία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν «φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις).

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να δοθεί η προβλεπόμενη μοριοδότηση, θα πρέπει να μην έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα».

Για τη δεύτερη κατηγορία διευκρινίζεται ότι «τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προκειμένου να μοριοδοτηθούν με 100 μονάδες, πρέπει να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να προσκομίσουν Βεβαίωση από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) του ν. 3329/2005 ή από Ίδρυμα, Σωματείο Ιδιωτικού δικαίου ή ΝΠΔΔ ΟΤΑ (υπ’ αρ. 10484/14.02.2007, Φ.Ε.Κ. 317/Β’/08.03.2007, κοινή υπουργική απόφαση) ή από κάθε άλλη δομή των ως άνω φορέων που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του υποψηφίου ως τροφίμου βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου προκειμένου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4765/2021».

 

localit.gr

airetos.gr 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael