Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 14η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2024

2 Απολογιστικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

3 Έγκριση 1 πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων Δήμου Βοΐου

4 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 6 tn ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

5 Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ»

6 Εισήγηση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "

8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ -Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης "

9 Εισήγηση για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ

10 Λήψη απόφασης για τη διόρθωση σφάλματος της Απόφασης 266/2023 της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια δύο φορτηγών οχημάτων με ανατροπή για τις ανάγκες καθαριότητας και των συνεργείων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

11 Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου – γραφείου, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Θεοδώρας αρ.13, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

12 Ορισμός δικηγόρου για λήψη πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης και διενέργεια έρευνας σε Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο

13 Αποδοχή της αρ. 244/29-01-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Σιάτιστας Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004284 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» - Ζήκου Α

14 Αποδοχή της αρ. 246/29-01-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004360 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» -Ζήκου Α

15 Αποδοχή της αρ. 247/29-01-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Πενταλόφου Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004420 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» - Ζήκου Α

16 Εισήγηση προς την Δημοτική Επιτροπή περί διαγραφής ή μη οφειλής στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους

17 Απολογιστικά στοιχεία Β’ εξαμήνου 2023 Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βοίου

18 Μετατόπιση περιπτέρου στην Τ.Κ Εράτυρας

19 Αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael