Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 ν.3852/10, όπως και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ


1 Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βοίου.

2 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 12763/15-06-2023).

3 Έγκριση του 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου, Χειμερινών Περιόδων 2023-2024 και 2024-2025".

4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Βοΐου και του

Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» - Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της - Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

5 Αίτημα παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Προμήθειας «Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κτίρια του Δήμου Βοΐου.

6 Αίτημα παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ – ΤΜΗΜΑ 4: ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

7 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8 του Ν. 3200/1995.

8 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκποίηση τμήματος δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Νεάπολης (1.097,35 τ.μ.).

9 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2024

10 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο Βοίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

11 Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael