Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Πέμπτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας

2 Eκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βοίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. - Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέκος Ζιμπιλίδης

3 Ανανέωση μισθώσεων οικοπέδων στη Νεάπολη. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας

4 Εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου – γραφείου, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Θεοδώρας αρ.13, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας

5 Εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας

6 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 10ης Ομάδας, (α/α 1α) (όπως επικαιροποιήθηκε κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης): «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 MW, αποτελούμενος από έξι (6) Α/Γ στις θέσεις: ‘ΚΟΡΥΦΗ ΓΑΒΡΑ’ (3MW), ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’ (3MW), ‘ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’ (3MW), ‘ΑΝΑΛΗΨΙΣ’ (3MW), ‘ΠΥΡΓΟΣ’ (3MW), ‘ΠΡΟΣΗΛΙΟ’ (3MW) των Δημοτικών Ενοτήτων Ασκίου και Βλάστης των Δήμων Βοΐου και Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής

7 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2024.

- Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέκος Ζιμπιλίδης

8 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2024. - Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέκος Ζιμπιλίδης

9 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2024. - Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέκος Ζιμπιλίδης

10 Διαχείριση του ½ της συστάδας 2β του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2024. -Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πήτας

11 Χορήγηση παράτασης υλοτομίας της συστάδας 1 του Δημοτικού Δάσους Νεάπολης του Δήμου Βοΐου στη Δ.Θ. «ΛΑΓΙΩΤΙΚΑ». -Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πήτας

12 Διαχείριση του τμήματος 10 Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2024. -Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πήτας

13 Διαχείριση της συστάδας 2β του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2024. -Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πήτας

14 Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή, για εκπροσώπηση των εργαζομένων της επιχείρησης στις τακτικές συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. - Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέκος Ζιμπιλίδης

15 Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας

16 Αίτηση Προέδρου Κοινότητας Βελανιδιάς (παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Στέρνας στον Πολιτιστικό Σύλλογο). 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael