Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σε εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020),την 17η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

2. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων από το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου».

3. Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου.

4. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων Πενταλόφου.

5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής - Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

6. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ» στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 / Δράση: 2.01.01 – «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών».

7. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 / Δράση: 2.01.01 – «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών».

8. Έγκριση του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 202180) - Κατακύρωση της σύμβασης.

9. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.

10. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Σιάτιστας σχολικό έτος 2023-2024.

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του δήμου Βοΐου 2023-2024 και 2024-2025

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael