Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατανομή τμήματος της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου.

2. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023.

3. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων Πενταλόφου.

4. Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου.

5. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γάρου».

6. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ.Διβανόπουλου».

7. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Τσιόλια».

8. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Καραγιάννη».

9. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α. Καρούτα».

10. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σ.Μήλιου».

11. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γκιζιώτη».

12. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ε.Γκαγκαράτσα».

13. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

14. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΗΣ».

15. Έγκριση του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 202180).

16. Έγκριση του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200028) - Κατακύρωση της σύμβασης.

17. Έγκριση του πρακτικού πρακτικού 4 ((παράτασης ισχύος προσφορών)) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βοΐου».

18. Έγκριση του πρακτικού πρακτικού 5 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βοΐου».

19. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael