Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Ιδρύματος με την επωνυμία "Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου" για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλεως Σιάτιστας». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Α΄ τριμήνου έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

9 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12 Έγκριση της μελέτης προσωρινών μέτρων ρυθμίσεων κυκλοφορίας για την εκτέλεση

του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΜΠΟΥΝΟΣ” ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (15/2023 αποφ. ΕΠΖ). - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

13 Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» του Δήμου ΒΟΪΟΥ. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

14 Κατάργηση της θέσης του περιπτέρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου της Σιάτιστας και απομάκρυνση κουβουκλίου. (16/2023 αποφ. ΕΠΖ). - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

15 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στη Δομή Πενταλόφου. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

16 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

17 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις Κοινότητες Νεάπολης & Γαλατινής Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

18 Αίτηση κ. Βασιλειάδη Ιωάννη του Σωκράτη (μετακίνηση Ηρώου Πυλωρίου). - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 8/8/2023 και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael