Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Αποδοχή των όρων παραχώρησης κατά χρήση του δασικού κτιρίου (Δασονομείου Σιάτιστας) στο Δήμο Βοΐου. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2021. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2021. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Α΄ τριμήνου έτους 2022. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2022. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2022. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2022. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

9 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟρίΖΩΝΤΑΣ». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

10 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». - Εισηγήτρια η κ. Κουτσή Α. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

11 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023». - Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

12 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που προτείνει η μελέτη με τίτλο: «Μέτρα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας», βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

13 Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14 Λήψη απόφασης για την έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασίας οδών στη Σιάτιστα. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

15 Λήψη απόφασης για την έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασίας οδών στην Εράτυρα. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

16 Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικής πινακίδας στο πάρκου εισόδου του οικισμού Νεάπολης. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael