Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό. 


ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2021.

2. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2021.

3. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την παγία προκαταβολή έτους 2023.

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Πενταλόφου.

5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση έξι γεωτεμαχίων στη θέση «Γρίβας – Κουκούλι» της κτηματικής περιοχής Σιάτιστας, συνολικής έκτασης είναι 9.055,60 τ.μ.

6. Παραίτηση του Δήμου Βοΐου από δικόγραφο ενδίκου βοηθήματος.

7. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

8. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ».

9. Έγκριση του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200028).

10. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Βοΐου"

11. Έγκριση του πρακτικού 2 αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

12. Έγκριση του πρακτικού 3 εισήγηση παράτασης ισχύος προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

14. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael