Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, λόγω αναβολής, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Σας γνωστοποιώ ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου που είχε οριστεί για την 27η Ιουνίου 2023 ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας.

Ύστερα από αυτό σας προσκαλώ σε δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Βράβευση πολιτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2023 μελέτης: «ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Εκμίσθωση έξι γεωτεμαχίων στη θέση «Γρίβας – Κουκούλι» της κτηματικής περιοχής Σιάτιστας, συνολικής έκτασης είναι 9.055,60 τ.μ. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

5 Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές καταγόμενους από την Σιάτιστα, α΄ και β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ του σχολικού έτους 2022-2023 (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος φοίτησης 2021-2022), από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6 Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 Αίτηση παραίτησης της Δ.Συμ/λου κ. Μαρκούση Χρυσούλας από τα δ.σ. της ΔΗΚΕΒΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

8 Συζήτηση επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13402/22-6-2023 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

9 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων. (130/2023 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠ.) - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10 Τροποποίηση της από 31/03/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

11 Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος Ασκίου Δήμου Βοΐου". - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΤΟ ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ)». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις)». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

15 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση χρήσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντας ή άλλων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

16 Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε καταστηματάρχες ΥΕ. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

17 Αλλαγή χρήσης απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

18 Καθορισμός θέσεων και τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15 Αύγουστου στην Κοινότητα Μικροκάστρου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή είναι ανάγκη για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και πάνω στα θέματα, που προστίθενται στην ημερήσια διάταξη:

1 Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση του φυτωρίου Νεάπολης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

5 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών πυροπραστασίας του Δήμου. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

6 Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στο πρόγραμμα: «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

7 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων Υποψηφίων Ωφελούμενων του Προγράμματος: «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

 

 

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael