Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Ενεργοποιείται πλέον το μέτρο της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος για όσους εργοδότες αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.

Το μέτρο κατάργησης τέλους επιτηδεύματος, που ενεργοποιείται φέτος, καλύπτει τις επιχειρήσεις ή και τους επαγγελματίες, οι οποίοι προχώρησαν σε αύξηση των θέσεων εργασίας στο χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου του 2022 και μετά.

Το όφελος είναι σημαντικό καθώς αφορά στην πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον παραμένει ο υψηλότερος αριθμός των θέσεων εργασίας. Πρόκειται δηλαδή, για ένα οικονομικό όφελος, το οποίο μπορεί – για πρώτη φορά – να φτάνει στα 650 ή και στα 1.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι αφορά στη χρήση του 2022 και πρόκειται να φανεί στο εκκαθαριστικό του 2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας να αυξηθεί κατά 25%. Θα λαμβάνεται υπόψη – όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης – o μέσος όρος των εργαζομένων κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Έτσι, οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι εργοδότες και οι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η απόφαση:

1. Για τον υπολογισμό της αύξησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (ή 25%) του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων κατά το κρινόμενο (για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος) έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολούμενων του προηγούμενου φορολογικού έτους. Βάση υπολογισμού του μέσου αριθμού των εργαζομένων είναι ο αριθμός των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 του προηγούμενου φορολογικού έτους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 κατά το κρινόμενο έτος.

2. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου για το σύνολο του έτους.

3. Στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται οι εποχικοί απασχολούμενοι.

4. Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τους.

5. Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση τουλάχιστον κατά μία ημέρα πλέον του μισού ημερολογιακού μήνα, δηλαδή πλέον των 15 ημερών ανά μήνα, υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως ένα δωδέκατο (1/12).

6. Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχολούμενων, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

dikaiologitika.gr

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael