Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,3MW, στη θέση "Ντρισινίκος'' Δ.Ε. Αιανής, Βεντζίου & Σιάτιστας, Δήμων Κοζάνης, Γρεβενών & Βοΐου, Π.Ε.Κοζάνης & Π.Ε.Γρεβενών». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1α) (ΠΕΤ: 2206789527). - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Λουκομίου Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 14) (ΠΕΤ:2301893521). - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

3 Έγκριση μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ). - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5 Διαγραφή χρεών. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης – Διαγραφή μέρους οφειλής. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8 Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου ΔΗΚΕΒΟ. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

9 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του Δήμου Βοΐου και των Νομικών Προσώπων με επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου» & «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βοΐου ΔΗΚΕΒΟ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

15 Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Εράτυρας». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

16 Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου έτους 2022». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

17 Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Καλονερίου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

18 Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δρυοβούνου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

19 Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

20 Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ Δήμου Βοΐου (Νεάπολη, Μελιδόνι, Αξιόκαστρο, Πυλωρί, Αλιάκμονας, Δαφνερό)». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

21 Ετήσιος απολογισμός δράσεων έτους 2022 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

22 Έγκριση κοπής δέντρων σε δημοτικούς χώρους της Κοινότητας Αυγερινού. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

23 Αίτηση του ΔΑ.Σ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ «Ο ΚΛΕΨΙΟΣ» για την χορήγηση παράτασης υλοτόμησης των τμημάτων 2 & 4 του δημοτικού δάσους Πολυκαστάνου.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

24 Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 15 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.). - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.

25 Έγκριση υποβολής αιτήματος για παράταση – ανανέωση των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Βοΐου στο πλαίσιο του προγράμματος μακροχρόνιων άνεργων ηλικίας 55-67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.). - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.

26 Αίτηση του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ζώνης για την παραχώρηση του Δημοτικού Ξενώνα. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.

27 Τροποποίηση των επιτροπών διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.

28 Αιτήσεις

· Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael