Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 6η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Έγκριση της πρώτης (1ης) υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3 Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κ.Π.Α.Π.Π. και του Δήμου Βοΐου για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και ορισμός μελών στην Επιτροπή παρακολούθησης του αντικειμένου της σύμβασης. - Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

5 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022». - Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

6 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». - Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

7 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023». - Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

8 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πινάκων στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). - Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

9 Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). - Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

10 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΩΡΙΟΥ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13 Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Περιοχής Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, Κοινότητα Αγίας Σωτήρας, Δ.Ε. Πενταλόφου Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

15 Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή, για έργα ενταγμένα στη ΣΑΕΠ 005/1. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

16 Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων - τμημάτων πλατειών, εκτός προβολής καταστημάτων, των κοινοτήτων του δήμου για το έτος 2023. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

17 Εκμίσθωση ακινήτου- δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αυγερινού. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

18 Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Δάφνης. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

19 Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Πενταλόφου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

20 Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

21 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

22 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

23 Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 174/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Αίτηση του Γκαραγκούνη Ευαγγέλου (εκποίηση έκτασης στο Μικρόκαστρο για σταβλικές εγκαταστάσεις)». - Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

24 Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση κτιρίου του Δασαρχείο Σιάτιστας. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

25 Διάθεση αίθουσας στο κτηνιατρείο Τσοτυλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση μόνιμου κτηνιάτρου. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

26 Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση του φυτωρίου Νεάπολης – προσδιορισμός της χρήσης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

27 Αιτήσεις.

· Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael