Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,την 21η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Παροχή πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Βοΐου για το έτος 2023.

2. Σύσταση πάγια προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου Βοίου για το έτος 2023 - Εξειδίκευση πίστωσης.

3. Έγκριση ή μη μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ).

4. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

5. Έγκριση εκτάκτων μετακινήσεων του Δημάρχου εκτός έδρας – Ψήφιση πιστώσεων.

6. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων για τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου.

7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής - Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση αστικού ακινήτου στην κ.Εράτυρας

9. Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Πενταλόφου.

10. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Δ΄ τμήματος ΟΥΣΙΑΣ του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Η υπ’ αριθμ. ΚΛ4881/2022 κλήση).

11. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Δ΄ τμήματος ΟΥΣΙΑΣ του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Η υπ’ αριθμ. ΚΛ4883/2022 κλήση).

12. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς (Τμήμα Α’) Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

13. Συμβιβαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς.

14. Ορισμός δικηγόρου για την καταγγελία επαγγελματικής σύμβασης στην κοινότητα Τσοτυλίου.

15. Ορισμός δικηγόρου για την καταγγελία επαγγελματικής σύμβασης στην κοινότητα Ζώνης.

16. Ορισμός δικηγόρου για την καταγγελία επαγγελματικής σύμβασης στην κοινότητα Δαμασκηνιάς.

17. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

18. Δωρεάν παραχώρηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου για χρήση στην ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ.

19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Μικροκάστρου και Σιάτιστας της Δ.Ε. Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

20. Έγκριση του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194686).

21. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5κ.μ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

22. Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας.

23. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael