Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Υποβολή προτάσεων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021.

2. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2023.

3. Αποδοχή δωρεάς – παραλαβή «ανταποδοτικών έργων».

4. Λύση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Γεωργίου Αθ. Διβανόπουλου».

5. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Γεωργίου Αθ. Διβανόπουλου».

6. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς ( Τμήμα Α’) Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

7. Νομική υποστήριξη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του Δήμου Βοΐου Βασίλειου Ώττα του Δημητρίου, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης σύμφωνα με το Αριθμ. Β. Κλ. Τ22/89 ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

8. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

9. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

10. Παραίτηση του Δήμου Βοΐου από δικόγραφο ενδίκου βοηθήματος.

11. Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση και εκδίκαση ενδίκου βοηθήματος (Ασφαλιστικών Μέτρων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.»

12. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

13. Έγκριση ή μη των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

14. Έγκριση ή μη του πρακτικού 4 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ"

15. Έγκριση ή μη των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του δήμου Βοΐου χειμερινής περιόδου 2022-2023»

16. Έγκριση ή μη της επικαιροποίησης της αρ. 29/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

17. Έγκριση ή μη του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 193686) - Κατακύρωση της σύμβασης.

18. Έγκριση ή μη του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ» (Α/Α: 193618) - Κατακύρωση της σύμβασης.

19. Έγκριση η μη του Πρακτικού IΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 191313) - Κατακύρωση της σύμβασης.

20. Έγκριση η μη του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΠΟΥΝΟΣ" ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194962). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael