Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 6η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

2. Έγκριση ή μη της αριθμ. 172/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου, για το έτος 2023.

3. Έγκριση ή μη παραχώρησης οχήματος του Δήμου Βοΐου για χρήση στη ΔΕΥΑΒ.

4. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εκσκαφέων – φορτωτών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου».

5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

6. Ακύρωση της αρ. 229/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου – Έγκριση εκ νέου σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΘΕΣΗ "ΜΠΟΥΝΟΣ")» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

7. Ακύρωση της αρ. 293/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου – Έγκριση εκ νέου σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael