Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που προτείνει η μελέτη της βόρειας εισόδου της Σιάτιστας, βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος

2 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνει η μελέτη της νότιας εισόδου της Σιάτιστας, βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. - Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

3 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.

4 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.

5 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στην Κοινότητα Χορηγού, Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Χορήγηση άδειας εισόδου γκαράζ σε οικοδομή, ιδιοκτησίας του κ. Μεταξά Β. στην οδό Ίωνος Δραγούμη 7 στο Τσοτύλι. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

7 Παρουσίαση των πεπραγμένων της ΔΕΥΑΒ και συζήτηση επί της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ.

8 Αιτήσεις

· Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ευανθία Νικολαΐδου


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael