Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου στις 7 Νοεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,την 7η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

2. Διαγραφή ή μη ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο Δήμου Βοΐου.

3. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού κοινωνικού παντοπωλείου (α΄ εξάμηνο 2022).

4. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Βοΐου στο Intregg Euro-MED για τη χρηματοδότηση της δράσης Decentralized integrated approaches for enhancing water reuse efficiency from non-conventional resources in local municipalities με το διακριτικό τίτλο “ECOPOLIS”.

5. Λύση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με τον Ανδρέα - Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο.

6. Ανάθεση προεκτίμησης μισθωτικής αξίας σε πιστοποιημένο εκτιμητή από το κληροδότημα «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

7. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

8. Eγκριση αμοιβής εκπροσώπου του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

9. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ» (Α/Α: 192593).

13. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

14. Έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 503240».

15. Έγκριση ή μη 1ης Παράταση "Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Μνημείου Πεσόντων Αυγερινού"

16. Έγκριση ή μη παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Βοΐου»

17. Έγκριση ή η πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Βοΐου»

18. Έγκριση ή η πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας».

19. Έγκριση ή η πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2022-2023».

20. Έγκριση ή η πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με MIS 5030765»

21. Έγκριση ή η πρακτικών 2 και 3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael