Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου στις 14 Νοεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 14η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΒΙΟΠΑ» στη Σιάτιστα.

2. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

3. Διαγραφή ή μη ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο Δήμου Βοΐου.

4. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2022.

5. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

6. Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο.

7. Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και του Αντιδημάρχου για συμμετοχή τους στη διεθνή έκθεση τουρισμού 37η PHILOXENIA 2022.

8. Υποβολή ή μη πρότασης του Δήμου Βοΐου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6039 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»

9. Απόδοση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τους υποτρόφους εισακτέους τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

10. Απόδοση υποτροφιών ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

11. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» από το Κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ».

12. Έγκριση ή μη της αριθμ. 33/2022 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ με θέμα: «Τέταρτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2022»

13. Έγκριση ή μη της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022»

14. Έγκριση Ι και ΙΙ πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος για μεταφορά προϊόντων σε θερμοκρασία συντήρησης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας». 

 

 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael