Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ της Περ. Δυτ. Μακεδονίας η πρόταση της ΕΟΓ για νέο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ανέργων από την περιοχή ΟΧΕ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας σας ενημερώνει για την ένταξη της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5179822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικήςαπασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού».

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας», βασικής προτεραιότητας του τομέα της Γουνοποιίας, τομέα έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ.

Απώτερος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση, σε νέες θέσεις εργασίας ή την αυτοαπασχόληση. Για την επίτευξη του στόχου, το έργο περιλαμβάνει τις ενέργειες της κατάρτισης, της πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων ανέργων.

Η διαδικασία προσέγγισης και επιλογής ωφελούμενων θα διενεργηθεί με πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής.

Το πακέτο εργασίας «Κατάρτιση ωφελουμένων» αφορά την υπηρεσία της κατάρτισης εξειδικευμένων δεξιοτήτων, όπου κάθε πρόγραμμαπεριλαμβάνει κατάρτιση με τη μορφή θεωρίας και πρακτικής άσκησης (134 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 34 ώρες πρακτική άσκηση / casestudies) μέσω:

· 1 τμήματοςτων 25 ατόμων συνολικής διάρκειας 168 ωρών στο αντικείμενο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ»

· 1 τμήματος των 25 ατόμων συνολικής διάρκειας 168 ωρών στο αντικείμενο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΓΟΥΝΑΣ»

Με νεότερη ανακοίνωση τής Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων η οποία αναμένεται στις αρχές της νέας χρονιάς.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη και τη Διαχειριστική Αρχή, για την έγκριση του προγράμματος και την επιστημονική συνεργάτη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας Δρ. Χριστίνα Ευάγγελου, για την επιτυχή σύνταξη και υποβολή της πρότασης.

 

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael