Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

3. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

4. Πρόσληψη δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου.

5. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον ενώπιον του Τριμελούς (Τμήμα Β΄) Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

6. Είσπραξη μεριδίου μισθωμάτων αποβιώσαντα συνιδιοκτήτη στο κληροδότημα του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «Γεωργίου Ι Καραγιάννη».

7. Επικαιροποίηση της αριθμ. 235/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Υποβολή έγκλισης από το Δήμο Βοΐου.

9. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

10. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γάρου».

11. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ.Διβανόπουλου».

12. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Τσιόλια».

13. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Καραγιάννη».

14. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α. Καρούτα».

15. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σ.Μήλιου».

16. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γκιζιώτη».

17. Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ε.Γκαγκαράτσα».

18. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Εράτυρας».

19. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας στη Γαλατινή».

20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ».

21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ».

22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

23. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

24. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος για μεταφορά προϊόντων σε θερμοκρασία συντήρησης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας».

25. Έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2022-2023».

26. Έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael