Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Μία Πληγή Αθεράπευτη που Χρειάζεται Κατεπειγόντως Καυτηριασμόν από ένα Σύγχρονο Ηρακλή με τον Ιόλαο

 


Τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας μας καθημερινῶς ἀνακύπτουν τεράστια καὶ δυσεπίλυτα. Εἶναι ἠθικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἐθνικὰ καὶ κάθε ἄλλης μορφῆς. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ παραβλέψουμε καὶ νὰ μὴ στηλιτεύσουμε κάποιες κινήσεις καὶ ἔργα ποὺ κτυποῦν κατ’εὐθείαν τὸ κέντρον τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας.

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ὑπῆρξε τὸ Βιβλίο τοῦ «συγγραφέως» πολιτικοῦ Μίμη Ἀνδρουλάκη μὲ τίτλον «Μν», ὁ ὁποῖος διαβάζεται ὡς «μὺ εἰς τὴν νύ» καὶ παραπέμπει εἰς τὴν λαϊκότατη ἔκφρασιν τοῦ γυναικείου αἰδοίου. Τὸ βιβλίον ἀπεικονίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸν ὡς ἄνθρωπον ποὺ δυσκολεύεται νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ διὰ τοῦτο πυροδότησε τὶς ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκη ἐπυρπολήθησαν πολλὰ ἀντίτυπα ἀπὸ Χριστιανούς, διότι τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου εἶναι λίαν προσβλητικόν, βλάστημον καὶ αἴσχιστον.

Πολλοὶ ὅμως μεθοδεύουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀμνήστευσιν τοῦ τρισαθλίου αὐτοῦ συγγραφέως.

Ἀναζητεῖται, λοιπόν, ἕνας νέος Ἡρακλὴς καὶ Ἰόλαος.

 

Τάμα του Έθνους

Φωτεινή Γραμμή

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael