Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Φόροι: Πόσο μειώνονται με ηλεκτρονικές πληρωμές και κάρτες

Οι 20+8 κατηγορίες επαγγελματιών που μας συμφέρει να πληρώνουμε «ψηφιακά»

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής θα πρέπει να εξοφλούν φέτος οι φορολογούμενοι τις αμοιβές σε δεκάδες κατηγορίες επαγγελματιών αν θέλουν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εκμηδενίσουν πλήρως τις φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων του 2022. 

Στους επαγγελματίες των οποίων οι αμοιβές πρέπει να εξοφλούνται με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα περιλαμβάνονται δικηγόροι, κομμωτήρια, κουρεία, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, ταξί, γυμναστήρια και σχολές χορού.

Οι δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, εφόσον πραγματοποιούνται φέτος με ηλεκτρονικά μέσα θα ληφθούν υπ’ όψιν από την εφορία κατά ποσοστό 30% ως εκπιπτόμενες από το φορολογητέο εισόδημα του 2022. Η έκπτωση θα υπολογιστεί το 2023 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2022, οδηγώντας σε σημαντική μείωση ή ακόμη και σε μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Το μέτρο αυτό έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από το τρέχον έτος ως ένα ακόμη φορολογικό κίνητρο για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών κ.λπ.). Οι φορολογούμενοι έχουν ακόμη χρονικό περιθώριο 4,5 μηνών (μέχρι τις 31-12-2022) για να αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό, μειώνοντας ή εξαλείφοντας πλήρως τους φόρους επί των εισοδημάτων του 2022.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα φετινά τους έξοδα για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και ορισμένες ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της υγείας θα μετρήσουν εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του φετινού ατομικού ετησίου εισοδήματος με δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Το μέτρο της υποχρεωτικής κάλυψης του 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες διά ηλεκτρονικών μέσων ισχύει και για τα φετινά εισοδήματα, οπότε θα εφαρμοστεί το 2023 κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2022.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που ισχύουν φέτος στα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής καταναλωτικών και άλλων ατομικών δαπανών είναι οι εξής:
 
* Από το φορολογητέο εισόδημα που αποκτά φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία θα αφαιρείται αναλογικά, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2023, ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών από:
1. Κτηνιατρικές υπηρεσίες
2. Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
3. Εργασίες ηλεκτρολόγου
4. Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων
5. Εργασίες ξυλουργού
6. Εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.
7. Εργασίες σκυροδέματος
8. Υπηρεσίες ταξί
9. Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς
10. Υπηρεσίες κηδειών
11. Υπηρεσίες μασάζ
12. Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
13. Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
14. Ανάπτυξη φωτογραφιών
15. Σχολές χορού
16. Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή
17. Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
18. Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
19. Νομικές υπηρεσίες
20. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος (το ποσό της έκπτωσης επί του εισοδήματος) δεν επιτρέπεται να υπερβεί το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ x 44%). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετησίων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια<I> </I>έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, για λόγους τεχνικούς που σχετίζονται με τους κανόνες υπολογισμού του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 

Πόσα μπορούμε να γλιτώσουμε 

Από την εφαρμογή του μέτρου της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για πληρωμή μιας σειράς επαγγελματιών, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν κάθε χρόνο φόρο:
* έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ
* έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
* έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
* έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
* έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. 
Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετησίων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, όπως ήδη προαναφέραμε.

Μεγαλύτερο «ψαλίδισμα»  φόρων για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα 

Βάσει παραδειγμάτων που παρουσιάζουμε στους σχετικούς πίνακες, η εφαρμογή του νέου φορολογικού κινήτρου για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος έως και 50% για φορολογούμενους με εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς επίσης και σε μείωση του αναλογούντος φόρου έως και πάνω από 90% ή ακόμη και στον μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος για φορολογούμενους με αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις. 

Τα ποσοστά μείωσης του φόρου είναι μεγαλύτερα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μικρότερα για τα υψηλά εισοδήματα λόγω του πλαφόν των 5.000 ευρώ που ισχύει για το ύψος της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζεται το νέο αυτό κίνητρο, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των άλλων διατάξεων, του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις οποίες εκπίπτει από τον φόρο εισοδήματος το 40% των εν λόγω δαπανών.

Ιατρικά έξοδα

Θα «μετράνε» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα και επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών με ηλεκτρονικά μέσα σε άλλες 8 κατηγορίες επαγγελμάτων: ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Τρόπος εφαρμογής

Για την εφαρμογή των παραπάνω νέων μέτρων η ΑΑΔΕ θα ζητά και θα λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο.

Τα ποσά των δαπανών, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, θα προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που θα παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

 

naftemporiki.gr

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael