Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Να διασφαλιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Η Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Ισότιμη αντιμετώπιση των αποφοίτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και ένταξή τους σε κλάδους εκπαίδευσης».

Στην ερώτηση καταγράφεται η δυσμενής αντιμετώπιση και το γραφειοκρατικό αλαλούμ που βιώνουν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε κλάδους εκπαίδευσης με ευθύνη της Πολιτείας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Βουλευτής, η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανωτέρω αποφοίτων αποτελεί δίκαιο αίτημά τους και μείζον ζήτημα ισονομίας και ίσης αντιμετώπισής τους έναντι των αποφοίτων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών αντίστοιχης κατεύθυνσης και ειδικότητας, για τους οποίους έχουν ήδη υπάρξει σχετικές προβλέψεις.

Ως εκ τούτου, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενταχθούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε κλάδους εκπαίδευσης;  

2. Θα προχωρήσει η ένταξή τους στον σχετικό εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ανάθεση μαθημάτων στο κλάδο εκπαίδευσης ΠΕ89.02 Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων, όπως έχουν τεκμηριωμένα αιτηθεί επανειλημμένως οι εν λόγω απόφοιτοι;

3. Θα εξεταστεί η αιτούμενη ένταξή τους στον εκπαιδευτικό κλάδο Π89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, όπως απαιτείται για λόγους ισονομίας, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας αποφοίτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με αυτή του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της αναγνώρισής τους μπορούν να ενταχθούν στον εν λόγω εκπαιδευτικό κλάδο, κάτι που παραδόξως δεν ισχύει για τους αποφοίτους του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Ισότιμη αντιμετώπιση των αποφοίτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και ένταξή τους σε κλάδους εκπαίδευσης

Το 2008 με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 180/2008 το τότε Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας απέκτησε επαγγελματικά δικαιώματα στα οποία αναφέρεται το δικαίωμα «εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία» των αποφοίτων του τμήματος.

Το 2010 έγινε αίτημα από τον προϊστάμενο του τότε Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σ.Τ.ΕΦ. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Παιδείας για ένταξη των αποφοίτων του τμήματος σε κλάδο εκπαίδευσης. Το Υπουργείο μετά από γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου απάντησε στο παραπάνω αίτημα στις 14/02/2012 (Αρ. Πρωτ. 1892/Δ2), ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σ.Τ.ΕΦ. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, παρότι μπορούν να διδάξουν συγκεκριμένα μαθήματα, δεν μπορούν να ενταχθούν σε κλάδο εκπαίδευσης εξαιτίας μη ύπαρξης συγκεκριμένου τομέα ένταξης με Α ή Β ανάθεση μαθημάτων.

Το 2013 με το Π.Δ. 90/2013 με θέμα «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» γίνεται συγχώνευση του Τμήματος Μηχανολογίας και του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σ.Τ.ΕΦ. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργείται ένα νέο τμήμα με τίτλο «Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.». Στο νεοϊδρυθέν αυτό Τμήμα, παρότι περιελάμβανε 2 διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις (Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.) ήταν κοινά σχεδόν το 60% των μαθημάτων, όπως προκύπτει και από τα προγράμματα σπουδών των 2 κατευθύνσεων.

Κατά το έτος 2014 γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Ετήσιο

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) που οδηγεί σε πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, κάτι που είναι απαραίτητο προσόν για εκπαιδευτικούς μη καθηγητικών σχολών (όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ.4589/2019). Οι εν λόγω απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. συμμετείχαν στις Πρακτικές Άσκησης Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.), με βάση τις αναθέσεις, παρότι δεν προβλέπεται ανάθεση για τους εν λόγω αποφοίτους, και πραγματοποίησαν Τελική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας σε σχολική τάξη όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος.

Το 2015 εκδίδονται το Φ.Ε.Κ. 2545/τ.Β΄/25-11-2015 με τίτλο «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ.» και το Φ.Ε.Κ.1053/τ. Β/05-06-2015 με τίτλο «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού». Από τα 2 παραπάνω Φ.Ε.Κ. προκύπτει ξεκάθαρα η δημιουργία τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού στα ΕΠΑ.Λ., στον οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. Παρότι ο συγκεκριμένος τομέας μετονομάστηκε στην συνέχεια ως τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, η ουσία και το περιεχόμενό του, δηλαδή οι ειδικότητες που περιλάμβανε δεν άλλαξαν. Αυτό σημαίνει ότι ο ισχυρισμός του Υπουργείου για μη ύπαρξη τομέα ένταξης επί της ουσίας δεν υφίσταται, εφόσον βέβαια γίνεται δεκτός ο διαχωρισμός μεταξύ των εισαγωγικών κατευθύνσεων του ενιαίου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.).

Το ίδιο έτος σε προσπάθεια επικοινωνίας απόφοιτου με το Υπουργείο για να διευκρινίσει τι γίνεται ως προς την ένταξη σε κλάδο εκπαίδευσης, η απάντηση που έλαβε (Αριθμό Πρωτοκόλλου 120257/Ε2) είναι ότι χρειάζεται έκδοση Π.Δ. ύστερα από θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Το 2019 με τον Νόμο 4610/2019 με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» επί της ουσίας καταργείται το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού, δηλαδή καταργούνται και οι 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις (Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.) δίνοντας ένα χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τα άτομα που ήδη φοιτούν στις κατευθύνσεις του τμήματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν πλέον εισακτέοι στο εν λόγω τμήμα (ούτε στην κατεύθυνση των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ούτε στην κατεύθυνση του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.). Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθίσταται υπεύθυνο για την κατεύθυνση των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και την αποφοίτηση των ενεργών φοιτητών στην εν λόγω κατεύθυνση. Αντίστοιχα, για την κατεύθυνση του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

καθίσταται υπεύθυνο το νεοϊδρυθέν Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων & Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο υλοποιεί ταυτόχρονα τόσο το νέο πρόγραμμα σπουδών όσο και το πρόγραμμα σπουδών της εισαγωγικής κατεύθυνσης του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και την αποφοίτηση των φοιτητών του.

Επίσης, με βάση την Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας αποφοίτων, αντίστοιχης ειδικότητας με αυτή του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Ιδιωτικών Κολλεγίων που έγινε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», γίνεται αναγνώρισή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε εκπαιδευτικό κλάδο (π.χ. ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών) ενώ οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού τις εισαγωγικής κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΟΧΙ.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε κλάδους εκπαίδευσης με ευθύνη της Πολιτείας,

Επειδή η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανωτέρω αποφοίτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. αποτελεί δίκαιο αίτημά τους και μείζον ζήτημα ισονομίας και ίσης αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία έναντι των αποφοίτων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών αντίστοιχης κατεύθυνσης και ειδικότητας,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενταχθούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε κλάδους εκπαίδευσης;

2. Θα προχωρήσει η ένταξή τους στον σχετικό εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ανάθεση μαθημάτων στο κλάδο εκπαίδευσης ΠΕ89.02 Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων, όπως έχουν τεκμηριωμένα αιτηθεί επανειλημμένως οι εν λόγω απόφοιτοι;

3. Θα εξεταστεί η αιτούμενη ένταξή τους στον εκπαιδευτικό κλάδο Π89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, όπως απαιτείται για λόγους ισονομίας, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας αποφοίτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με αυτή του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της αναγνώρισής τους μπορούν να ενταχθούν στον εν λόγω εκπαιδευτικό κλάδο, κάτι που παραδόξως δεν ισχύει για

τους αποφοίτους του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη

 


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael