Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 5η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

2. Έγκριση ή μη δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή

3. Έγκριση εξειδίκευσης κωδικού αριθμού εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

4. Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας.

5. Καθορισμός τελών στην Α΄ Εμποροπανήγυρη στο Τσοτύλι.

6. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων από το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου.

7. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στην Σιάτιστα».

8. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Σιάτιστας σχολικού έτους 2022-2023.

9. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 22/13.09.2021 μελέτης Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου με τίτλο «Προμήθεια οχήματος για μεταφορά προϊόντων σε θερμοκρασία συντήρησης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

10. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. πρωτ. 16751/09.09.2021 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βοΐου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

11. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α: 188703).

12. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του

έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 188007)

13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 188101) - Κατακύρωση της σύμβασης.

14. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» (Α/Α: 189599) – Απόρριψη προσφοράς.

15. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (Α/Α: 189633) – Απόρριψη προσφοράς.

16. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ» (Α/Α: 188467)

17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας Συνοικίας οικισμού Γαλατινής». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael