Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 28η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

3. Καθορισμός τελών χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15Αύγουστου της Τοπικής Κοινότητας Μικροκάστρου.

4. Παραλαβή έργου του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

5. Προμήθεια – αγορά υποδημάτων από το κληροδότημα του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΝΟΥΚΩΣ ΜΗΛΙΟΥ».

6. Έγκριση αμοιβής εκπροσώπου του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

7. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Δ.ΚΡΕΜΜΥΔΑ Ο.Ε.» και αύξηση του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 3%.

8. «Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αιτήσεως Ακυρώσεως».

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ»

11. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΩΡΙΟΥ»

12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ»

13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ»

14. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμός των όρων της διακήρυξης.

15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

16. Έγκριση ή μη 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

17. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael