Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020), την 5η του μήνα Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δικαιούμενων ποσών στους ασυνόδευτους ανηλίκους της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο.

2. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων από το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου»

3. Λύση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη»

4. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη»

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση της ενδικοφανής προσφυγής.

6. Επισκευή - συντήρηση ακινήτου του κληροδοτήματος «Ιωάννη Θ. Τσιόλια»

7. Πρόταση ρύθμισης οφειλών από μισθώματα και ανανέωση μίσθωσης του κληροδοτήματος «Ιωάννη Θ. Τσιόλια»

8. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης 1ου δημοτικού σχολείου Σιάτιστας».

9. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

10. Καθορισμός (εκ νέου) όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων του Συνιδιόκτητου, κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας για το έτος 2022.

11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ζώνης.

12. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια για το έτος 2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael