Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Τάμα του Έθνους: Το Τραγικό Ποδόσφαιρο -Πυγολαμπίδα Θλιβερή

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ τὸν 19χρονο μακεδόνα φοιτητὴ Ἀλκιβιάδη Καμπανό, ποὺ ἔπεσε θύμα θρασυτάτων ἀντιδραστικῶν.

Βάρβαρο παιγνίδι, ἐξεγείρει βάρβαρα συναισθήματα.

Τὸ Ἵδρυμά μας, σὲ παλαιότερα ἄρθρα εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr. ἀναλύει τὸ θέμα.

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τὴν ἀποτρόπαια ἱστορία τοῦ ποδοσφαίρου (ποδοσφαίρας ὀρθώτερα) στὸ κατωτέρω ἄρθρο μας.

Ἐκεῖ ἀναπτύσσομε, πῶς ἡ ποδοσφαίρα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ διαδοχὴ τοῦ «κλωτσήματος» ἐπικηρυγμένων κεφαλῶν…..

Ὅταν εἶναι ἐντὸς τοῦ γηπέδου ἤ πέριξ τοῦ γηπέδου παθαίνουν οἱ

πάντες ὁμαδικὸ παραλήρημα.

Ὅταν ἀπομακρύνονται καὶ μεταβαίνουν στὰ σπίτια τους ἤ στὶς ἐργασίες τους, τὰ γαλουχήματα τῆς στοργικῆς μητέρας ἤ πάππων πρὸς πάππων τοὺς ἡρεμοῦν καὶ τοὺς ἀποτοξινώνουν.

Εἶναι δὲ γνωστάτατη ἡ ἱστορία τῆς μητέρας, ὁ γιὸς τῆς ὁποίας ὠθουμένος ἀπὸ τὴν νύφη, σκλάβος καὶ ἀνεγκέφαλος ἔσπευσε νὰ τῆς φέρῃ ὡς πολυτιμότατο δῶρο τὴν καρδιὰ τῆς μητέρας του….

Καὶ ὅταν ἐκεῖνος, τρέχοντας νὰ πάῃ νὰ δώσῃ τὴν καρδιὰ τῆς μητέρας του στήν «ἐκλεκτή» του, σκόνταψε, ἀκούσθηκε ἡ φωνὴ τῆς μάνας: «κτύπησες παιδί μου;»

Πρέπει νὰ πασχίζωμεν διὰ νὰ δημιουργῶμε στρατιὲς ἀπὸ ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος καὶ νὰ τὶς ἐνισχύωμεν παντοιοτρόπως, ἀντὶ τὶς στρατιὲς τῆς «ποδοσφαίρας», ποὺ εἶναι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τὸ ὄπιον τοῦ λαοῦ. Οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες διέγνωσαν τὴν ἀδυναμίαν τοῦ λαοῦ νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι καὶ τοῦ ἐκαλλιέργησαν τὴν νοοτροπίαν νὰ φανατίζεται καὶ νὰ ἀποχαυνώνεται μὲ τὸν «ἄρτον καὶ θεάματα» καὶ τοῦ προσφέρουν σχετικῶς ἀρκετὸν ἄρτον καὶ ἀφθονώτατα ψυχοκτόνα θεάματα, διὰ νὰ ἀσχολῶνται οἱ μάζες μὲ αὐτὰ καὶ νὰ δύνανται οἱ ἰθύνοντες χωρὶς ἀντιστάσεις νὰ ἐπιτελοῦν τὰ καταχθόνια σχέδιά των.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

14.6.2020

Ἂς ὄψονται οἱ ἀποικιοκράτες, οἱ ὁποῖοι ἀπέστελναν τοὺς μισιονάριους τους νὰ ἀφιονίζουν τοὺς δυστυχισμένους

ἰθαγενεῖς. Μετὰ ἀπέστελναν τοὺς παμπόνηρους ἐμπόρους των καὶ τοὺς ἐξαπατοῦσαν λαμβάνοντας ἀπὸ τοὺς δυστυχισμένους ἰθαγενεῖς πολυτιμότατα μαργαριτάρια, κοράλια, ἐλεφαντοστά, σπανιώτατα ἀπολιθώματα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἀνταλάσσοντάς τα μὲ μερικὰ μέτρα ὑφασμάτων σὲ πολὺ φανταχτερὰ χρώματα ἱκανοποιοῦντες τοιουτρόπως τὶς ἀδυναμίες τῶν ἰθαγενῶν. Ὅταν δὲ σὺν τῷ χρόνῳ, ἀφυπνίζοντο καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπανάπτυκτοι ἢ ἔστω ἀναπτυσσόμενοι ἰθαγενεῖς καὶ βροντοφωνοῦσαν: «δὲν πάει ἄλλο ἔχομεν καὶ ἐμεῖς δικαίωμα νὰ ἐπιβιώνουμε καὶ νὰ ἀπτυσσόμεθα», ἐπλάκωνε ἡ ἀνυπόφορος σκλαβιὰ καὶ ὁ ζυγὸς τῶν σκλάβων ἦτο ἀφόρητος, καὶ ἐπνίγοντο στὸ αἷμα αὐτὲς οἱ ἐξεγέρσεις. Ἀραιὰ καὶ ποῦ ἐξεγείροντο μερικοὶ ἀρματωλοὶ καὶ τότε οἱ ἀδίστακτοι ἀποικιοκράτες ἐφήρμοζαν τὴν ἐπικήρυξιν κεφαλῶν, ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ἐν λόγῳ κατάστασι καὶ οἱ ἀνθρωποέμποροι κυρίως ἑβραῖοι καὶ μετέφεραν ἑκατομμύρια δυστυχισμένους ἰθαγενεῖς ἰδίως ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν μελαμψοὺς μέχρι μαύρους εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς. Ἔκτοτε διαπιστώνουμε ὅτι οἱ μπότες τῶν ἀστυνομικῶν εἶναι πάρα πολὺ ἀδίστακτες καὶ σκληρὲς καὶ κάθε τόσον καὶ λιγάκι ἔχουμε τοὺς ἀπαίσιους ἐμφυλίους πολέμους καὶ τίς ἀπάνθρωπες ἀγριότητες τῶν ἀστυνομικῶν ἐναντίον τῶν μελαμψῶν καὶ μαύρων φυλῶν!!!!!...

Ὅταν κατεστάλησαν ὅλες οἱ ἀντιστάσεις, οἱ στρατιῶτες συνηθισμένοι νὰ ἔχουν πολλαπλάσια ἔσοδα καὶ ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀντιδρώντων, ἐσχημάτισαν ἀπὸ ράκη ὑφασμάτων ἕνα εἶδος μπάλας καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀνεδείχθη ἡ ποδοσφαίρα (τὸ ποδόσφαιρον), ἀρχικώς μὲ ἐλαφρές φουσκωμένες σαμπρέλες, μετά ἀπὸ ὅλο καὶ ἐλαφρότερα ὑλικά, πολυουρεθάνη, ἀφρολέξ κλ.π. Ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ λαστιχένιες μπάλες, μετὰ ἀπὸ δερμάτινες μπάλες.

Αὐτὰ τὰ βάρβαρα «ἀθλήματα»τὰ ἐκμεταλλεύονται διάφορες ὁμάδες τῆς ποδοσφαίρας καὶ τοῦ μπάσκετ καὶ ἔχει καταντήσει τὸ ὄπιον τοῦ λαοῦ!!!!!...

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael